vanguard

Hem / 3 dages introduktion til Vanguard Metoden

3 dages introduktion til Vanguard Metoden

I hvilken grad kan du forbedre din service, reducere dine omkostninger, øge dine indtægter og på samme tid forbedre arbejdsglæden? Introduktionskurset sætter dig i stand til selv at besvare disse spørgsmål.

Introduktion til Vanguard Metoden er en 3 dages intern workshop, som kun udbydes af Vanguard. Workshoppen introducerer systemiske koncepter til serviceorganisationer og sætter dig i stand til at vurdere, hvilket udbytte du kan opnå ved praktisk at bruge disse koncepter i din organisation.

  • Hvilke muligheder har din organisation for at forbedre servicen, reducere omkostningerne og/eller øge indtægterne?

  • Hvad har ledende servicevirksomheder opnået gennem Vanguard Metoden?

  • Hvorfor har Vanguard Metoden en enorm indflydelse på medarbejdernes arbejdsglæde?

  • Hvorfor virker ’lean’ produktions ’værktøjer’ ikke i serviceorganisationer?

  • Hvorfor bør du undgå dem, der vil sælge dig ’lean værktøjer’?

  • Hvilke skridt skal du tage for at introducere Vanguard Metoden i din organisation?

Få svar på disse spørgsmål og flere – og vær forberedt på et par overraskelser.

Formålet med Introduktion til Vanguard Metoden er at hjælpe din organisation til at til se fordelene ved Systemtænkning og Vanguard Metoden. I vil opdage mulighederne for at forbedre servicen, reducere omkostningerne og øge arbejdsglæden, også i Jeres egen organisation.

Målgruppe

Introduktion til Vanguard Metoden er et leder kursus designet til maks 16 deltagere. Vi anbefaler kraftigt at inkludere en senior beslutningstager på kurset.

Kursusdag 1

Udfordrende grundlæggende idéer om hvordan man designer og leder arbejdet. Etablering af systemiske principper som et bedre alternativ.

Historien og baggrunden for Vanguard Metoden i produktion: Hvad skete der hos Toyota? 
 
Hvordan ledelsens tænkemåde er bestemmende for performance. 
 
De grundlæggende forskelle mellem service og produktion.
 
Svaghederne ved traditionel ledelsestænkning – hvordan den traditionelle tænkemåde omkring. design ogledelse af arbejdet sub-optimerer den måde arbejdet bliver udført på.
 
Vanguard Metoden: et bedre alternativ til traditionel ledelsestænkning.
 
Kort introduktion til 2.dags action-learning.
 

Kursusdag 2

Anvendelse af systemiske principper i din egen organisation. Du vil se ting, der tidligere var usynlige.

Forandring skal baseres på viden.
 
Vanguard modellen for ’check’ (indsamle viden om den nuværende performance som et system – hvad der fore-går og hvorfor).

Selv evaluering: deltagerne bruger Vanguard modellen for ’Check’ i deres egen organisation. Gennem action-learning vurderes den nuværende performance som et system – studie af kundernes efterspørgsel, organisationens kapabilitet, spild og årsager til spild. Dermed får deltagerne praktisk viden om, hvilke muligheder for forbedringer der ligger i at benytte systemiske principper.

Kursusdag 3

Hvilke konsekvenser har Vanguard Metoden for forandringsledelse? Hvilke muligheder er der for forbedringer og med hvilken metode kan du udnytte dem?

Muligheder for forbedringer: opsamling på action-learning fra 2. dag.
 
Ændring af målesystemet så det fordrer bedre arbejdsmetoder.
 
’Leading’ og ’lagging’ indikatorer
 
Testen for et godt mål.
 
Principper til nyt design af arbejdet; taktik til at designe organisationen efter kundernes efterspørgsel.
 
Næste skridt for at opnå succesfuld forandring.

Hvad er Systemtænkning?

Taiichi Ohno’s innovation – Toyotas Produktions System – viste, hvilken enorm indflydelse et radikaltanderledes tankesæt omkring design og ledelse af arbejdet kan have på operationel performance. Istedet for at lede organisationen ud fra traditionelle principper begyndte Ohno at lede organisationen som et system. Vanguard er ledende på dette felt indenfor servicebranchen. Vanguard har udviklet og testet det, som nu er aner- kendte metoder til at lede service-organisationer som et system.

Pris & Tilmelding

Dette kursus afholdes in-house og arrangeres i samarbejde med værtsorganisationen.

Er du interesseret i at afholde 3 dages kurset i din organisation, så kan du kontakte os ved at sende en mail til office@vanguard-consult.dk eller ringe på telefon 51640357 eller 31444997.

Vanguard Danmark I/S
Tårup Strandpark 35
5300 Kerteminde
CVR 32613268
Telefon 5164 0357
Email: office@vanguard-consult.dk

© Vanguard Consulting Ltd